Prylar som mötets möjliggörare:

När värmen intar vår stad ploppar det upp temporära mötesplatser lite här och var. Under en och samma helg bjöds göteborgarna på Pride-festival, Hammarkullekarneval och Andra Långgatans Dag. Vi har tidigare besökt en rad mötesplatser. Gemensamt för dem är att mötet inte sker helt förutsättningslöst. På Kommersen vid Masthuggstorget och på Bagagelucleloppisarna i Slottskogen är det själva kommersen som fungerar som en kanal till det sociala. Ytterligare ett exempel på detta är Megaloppisen i Majorna.


Djungeltrumman nästa!

Flyttlasset har nu gått till Djungeltrumman!! Vi tycker att detta ska bli super spännande och hoppas att ni följer med oss.

http://blogg.djungeltrumman.se/thismustbetheplace/

Bästa Hälsningar

Hanna, Daniel och Henrik


Radhuslängan på höjden.

Söder om Götaplatsen, uppe på höjden, ligger Dicksonsgatan. Döpt efter den skotska affärsmanen Oscar Dickson. Dicksonsgatan är en av de få raka gator bland gångvägar och slingriga gator i det exklusiva villaområdet Lorensberg.

this_must_be_the_place_radhuset_på_höjden_hanna_pros_1.jpg

Stadsplanen för Lorensbergs området fastställdes 1913 och var avsedd för den mer välbärgade befolkningen. Bostäderna skulle representera den moderna tidens patricierbostäder. Byggnaderna visar på tidens mest påkostade bostadsbygge med fasaddetaljer i natursten, portaler, spröjs, dekorerade trädörrar och mönster murning i tegel.

GhmB-575

Bland dessa exklusiva villor på höjden, ligger en radhuslänga byggd i tegel. Radhuslängan byggdes 1914 av arkitekten Arvid Bjerke, som senare även kom att svara för Göteborgsutställningen 1923.

Fotou.nr-0-2104

Radhuslängan om 6 hus med små trädgårdar framför byggdes efter engelsk förebild.

this_must_be_the_place_radhuset _på_höjden_hanna_pros_2.jpg

En bred tegelmur ger skydd ut mot gatan.

this_must_be_the_place_radhuset_på_höjden_hanna_pros_3.jpg

Radhusen är i 2-3 våningar med branta tak täckta av en kupigt tegel. Fasaden är av rött tegel och vackert utsmyckad med mönster murning kring fönster och dörrar.

this_must_be_the_place_radhuset_på_höjden_hanna_pros_4.jpg

Idag är Radhuslängan på höjden ett statligt byggnadsminne och lika exklusivt nu som då.

this_must_be_the_place_ett _radhus_på_höjden_hanna_pros_5.jpg

Konst- och bildvetenskapliga institutionen har bland flera haft sitt hem i radhuslängan och i dag är det  Göteborgs Universitet och diverse företagare som nyttjar husen.

 

Text & Foto: Hanna Bågler Pros

Historiska fotografier:  Göteborgs stadsmuseums arkiv- och föremålsdatabas

 

 


En betongpark i stadens finrum.

Bland stadens finrum ligger en mötesplats i betong.

this_must_be_the_place_goteborg_En_betongpark_bland_finrum_hanna_pros_1.jpg

Denna regniga Göteborgs dag ligger parken tyst ovanför evenemangs stråket. Men så fort solen tittar fram och fåglarna börjar kvittra lite, förvandlas denna plats till en livlig mötesplats.

this_must_be_the_place_goteborg_betongpark_i_stadens_finrum_hanna_pros_2.jpg

this_must_be_the_place_betongpark_i_stadens_finrum_hanna_pros_4.jpg

Här är en plats för skejtare, BMX´are, inlinesåkare och Dirt/streetcyklister.

this_must_be_the_place_goteborg_betongpark_i_stadens_finrum_hanna_pros_5.jpg

this_must_be_the_place_goteborg_betongpark_i_stadens_finrum_hanna_pros_6.jpg

Trasiga skor har kastats upp i träd och har kommit att bli ett konstverk.

this_must_be_the_place_goteborg_betongpark_i_stadens_finrum_hanna_pros_7.jpg

Här blir betongen till ett levande habitat.

this_must_be_the_place_goteborg_betongpark_i_stadens_finrum_hanna_pros_8.jpg

this_must_be_the_place_goteborg_betongpark_i_stadens_finrum_hanna_pros_9.jpg

 

 

Text & Foto: Hanna Bågler Pros


Kolumbusgatans poesi

Lite skymundan i Majorna ligger Kolumbusgatan. Majoriteten av gatan består utav trappor och känns mer som en gångväg snarare än en gata. Vilket gör den extra spännande att utforska.

this_must_be_the_place_goteborg_kolumbusgatans _poesi_ hanna_pros_1.jpg

 

This_must_be_the_place_goteborg_kolumbusgatans_poesi_hanna_pros_2.jpg

Ett garage finns på gatan.

this_must_be_the_place_goteborg_kolumbusgatans_poesi_hanna_pros_3:.jpg

Trappor insprängda i berget.

this_must_be_the_place_goteborg_kolumbusgatans_poesi_hanna_pros_4.jpg

this_must_be_the_place_goteborg_kolumbusgatans_poesi_hanna_pros_5.jpg

this_must_be_the_place_goteborg_kolumbusgatans_poesi_hanna_pros_6.jpg

En lastkaj.

this_must_be_the_place_goteborg_kolumbusgatans_poesi_7.jpg

 

Trappor leder upp till den övre delen av Kolumbusgatan.

this_must_be_the_place_goteborg_kolumbusgatans_poesi_hanna_pros_8.jpg

this_must_be_the_place_goteborg_kolumbusgatans_poesi_hanna_pros_9.jpg

Dörren ger en skymt vad som finns i det äldre huset. Boxningsklubb och replokaler bland annat.

this_must_be_the_place_goteborg_kolumbusgatans_poesi_hanna_pros_10.jpg

this_must_be_the_place_goteborg_kolumbusgatans_poesi_hanna_pros_11.jpg

this_must_be_the_place_goteborg_kolumbusgatans_poesi_hanna_pros_12.jpg

Här avslutas Kolumbusgatan och går in i Stenklevsgatan. Garage, boxningsklubb och en drös av replokaler håller denna blygsamma gata vid liv.

 

 

Text & Foto: Hanna Bågler Pros


Doktor Sven Johanssons Backe

 

this_must_be_the_place_goteborg_sven_johanssons_backe_hanna_bågler_pros_1.jpg

this_must_be_the_place_goteborg_doktor_sven_johanssons_backe_hanna_bagler_pros_2.jpg

this_must_be_the_place_goteborg_doktor_sven_johanssons_backe_hanna_bagler_pros_3.jpg

 

Högst upp på Doktor Sven Johanssons Backe breder Guldhedens vattentorn ut sig. Ritat av arkitekten Nils Einar Eriksson år 1953.

this_must_be_the_place_goteborg_sven_johanssons_backe_hanna_bagler_pros_4.jpg

 

Ståtliga valv.

this_must_be_the_place_goteborg_sven_johanssons_backe_hanna_bagler_pros_5.jpg

 

Tegel.

this_must_be_the_place_goteborg_sven_johanssons_backe_hanna_bagler_pros_6.jpg

Kärleksbudskap runt om tornet.

this_must_be_the_place_goteborg_sven_johanssons_backe_hanna_bagler_pros_7.jpg

this_must_be_the_place_goteborg_sven_johanssons_backe_hanna_bagler_pros_8.jpg

 

Graffiti.

this_must_be_the_place_goteborg_sven_johanssons_backe_hanna_bagler_pros_9.jpg

 

En av stadens vackraste utsiktsplatser.

this_must_be_the_place_goteborg_sven_johanssons_backe_hanna_bagler_pros_10.jpg

 

Foto: Hanna Bågler Pros

 

 

 

 

 


Kallebäcks-dirtens poesi

Mellan Mejerigatan och Smörgatan öppnar en liten park upp sig.

this_must_be_the_place_kalleback_daniel_gillberg1

 Känslor är inristade i träden.

this_must_be_the_place_kalleback_daniel_gillberg2

Löven ligger tunga och blöta.

this_must_be_the_place_kalleback_daniel_gillberg5

Någon gång på 80-talet började någon bygga en BMX-bana här…

this_must_be_the_place_kalleback_daniel_gillberg4

På den tiden erbjöd inte staden så många platser av det här slaget. Ville man ha ett utmanande hopp fick man fixa det själv.

IMG_8323

”Kallebäcks-dirten” lever sitt eget liv. Under åren har den byggts om och byggts till.

this_must_be_the_place_kalleback_daniel_gillberg6

Idag har BMX-cyklarna mer och mer bytts ut mot mountainbikes. Men platsen fungerar också som en spännande lekplats för de allra yngsta göteborgarna.

this_must_be_the_place_kalleback_daniel_gillberg7

En kylig  lördagsförmiddag i november infinner sig en slags mystisk känsla här. Som att komma till en annan värld.

this_must_be_the_place_kalleback_daniel_gillberg8

 En plats där tankarna kan få vandra. Där staden tar en pause. Om så bara för en liten stund.

 

Text och foto: Daniel Gillberg

Tack till: Jimmy Norström